Charakteristika:
Nakladatelství TYP je na polygrafickém a grafickém trhu šestnáct let. Z počátku své činnosti se zabývalo výrobou učebnic
a literaturou pro děti. Posledních deset let se převážně zabývá komplexním grafickým a polygrafickým servisem výroby publikací,
periodik a ostatních polygrafických výrobků na klíč.

Technické vybavení:
Nakladatelství sídlí ve vlastní budově a je schopno ve svém studiu zhotovovat grafické úpravy a předtiskovou přípravu před osvit.
Je podílníkem v tiskových kapacitách smluvní tiskárny, kde disponuje a je vlastníkem částí technického zařízení polygrafické výroby.
Sluzby